veket官方网站论坛

baticancer 发表于 2020-8-19 10:02

转载的华宇拼音输入法下载

安装完成后需要重启动输入法
然后快捷键切换就行,不过启用华宇拼音输入法之后快捷键也有变化,大家适应下就好
若不喜欢就不要用了
下载
链接: https://pan.baidu.com/s/1XD_GgZ4CaH-szeuK31GCEg 提取码: y872新下载:
https://cloud.189.cn/t/uq2ARjnYbYRn
链接: https://pan.baidu.com/s/1Cj-dYDuDZYNu5cE8-t7Qxw 提取码: j5i8


新版本下载:
2.4.4.101
https://cloud.189.cn/web/share?code=YbEBFbZBreIf
链接: https://pan.baidu.com/s/1kU0gUjtCUggQQ1GuPstFNQ 提取码: 23b4

baticancer 发表于 2020-8-19 10:03

极点五笔输入法下载
http://www.lucky8k.com/thread-132897-1-1.html
极点五笔精简版本和98词库版本下载
http://www.lucky8k.com/thread-132932-1-1.html
sogou输入法下载
http://www.lucky8k.com/thread-132584-1-1.html

ltzcip 发表于 2020-8-19 10:53

感谢分享啦

董学斌 发表于 2020-8-19 18:06

感谢分享啦

maali 发表于 2020-8-19 22:37

感谢分享啦
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 转载的华宇拼音输入法下载