veket官方网站论坛

jxkwxj 发表于 2009-12-12 23:32

非常特别的xfce4桌面(附下载连接)

下载连接看2楼连接
http://i47.tinypic.com/muctna.jpg
http://i49.tinypic.com/dqoyfb.jpg
http://i46.tinypic.com/efnd03.png
http://i47.tinypic.com/2di37zs.png

http://www.lucky8k.com/attachments/20091212_28e70c58bb2d7e4bfdb7jX7aCXBsmvl1.png

[ 本帖最后由 jxkwxj 于 2009-12-12 23:49 编辑 ]

jxkwxj 发表于 2009-12-12 23:32

下载地址:

http://www.lucky8k.com/thread-73238-1-1.html

eluvve 发表于 2009-12-13 10:53

看上去很别致,下载试用。

zfliou 发表于 2009-12-13 13:44

很特别吗,我玩玩。

传鹰 发表于 2009-12-14 11:36

很特别。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 非常特别的xfce4桌面(附下载连接)