veket官方网站论坛

司马 发表于 2009-12-18 14:20

最漂亮的桌面主题最漂亮的电脑主题

如果有人不同意我的标题,那么看:
康德说过,审美是没有概念的普遍性,和逻辑概念无关,与客体的直观相符合。

http://i49.tinypic.com/ae8o51.jpg
http://i45.tinypic.com/2ir7k78.jpg
http://i49.tinypic.com/20ib9yc.jpg
http://i46.tinypic.com/25im4v7.jpg
http://i48.tinypic.com/2jeqt7a.jpg
http://i47.tinypic.com/wmcmk0.jpg
http://i48.tinypic.com/2h7hslj.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2791/4125159505_b56a2de8f8_o.png
http://farm3.static.flickr.com/2711/4125159509_d3820f9d01_o.png
http://farm3.static.flickr.com/2576/4125174185_e7bbbbf9e5_o.png
http://farm3.static.flickr.com/2792/4150152969_af6e4d0cfb_o.png
http://farm3.static.flickr.com/2603/4171094416_64a3001dfa_o.png
http://www.lucky8k.com/attachments/20091209_6604d891281f93af219aIn7OCR6MVj5E.png
http://i46.tinypic.com/hvvt44.jpg
http://i47.tinypic.com/t05mpc.jpg
http://i47.tinypic.com/cpcna.png
最漂亮的桌面主题最漂亮的电脑主题

司马 发表于 2009-12-18 14:21

上边的主题下载地址:
http://www.lucky8k.com/thread-69204-1-1.html
http://www.lucky8k.com/thread-69144-1-1.html
http://www.lucky8k.com/thread-63428-1-1.html
软件下载地址:
compiz fusion下载compiz安装compiz fusion 设置开机启动
http://www.lucky8k.com/thread-72567-1-2.html

198 发表于 2009-12-18 18:46

http://www.lucky8k.com/thread-73402-1-1.html
有增加了。

zhouyi9168 发表于 2009-12-18 21:01

同意标题,但别人都发过了呀。

tyt0368 发表于 2009-12-19 11:25

是很漂亮。不过其它帖都有了。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 最漂亮的桌面主题最漂亮的电脑主题